czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

Dwór w Trzebienicach

 
Dwór w Trzebienicach. (2015)
 
Wzniesiony w XIX wieku, przebudowany po II wojnie światowej. Parterowy z piętrową częscią środkową i przybudówkami w tylnej elewacji.
Od frontu, pośrodku budynku ganek wsparty na 4 filarach, zwieńczony drewnianym, trójkątnym frontonem. Na korpusie dach trzyspadowy, natomiast na części piętrowej czterospadowy. Obecnie ruina.

Właściciele Trzebienic w XIX wieku:
- Jan Bzowski, burgrabia krakowski,
- Anna Bzowska i jej mąż Erazm Wyczółkowski (odkupili część należącą do Józefa Bzowskiego),
- Aleksander Kubecki i Franciszka z Wysockich,  od 1816 r.,
- Konstanty Kubecki i Julia z Kozłowskich,
- Leon Strasburger (powstaniec 1863 r.) i Helena z Wernerów.

Trzebienice

Kilka lat po powstaniu styczniowym w Trzebienicach zakupionych przez Edwarda Bogumiła Strasburgera zaczął gospodarować jego syn Leon Henryk Strasburger  (1845-1883).
Za Władysławem Niedzielą możemy napisać o właścicielu Trzebienic i pobliskich Przybysławic:
Strasburger stał się postępowym rolnikiem i od samego początku zastosował odpowiednie narzędzia rolnicze. Sprowadził żelazne pługi, brony i kultywatory, a kowale zaczęli na koła zakładać odpowiednie obręcze. Ponadto sprowadził maszynę do młocki, która była poruszana za pomocą kieratu. Kierat było to duże koło z ponabijanymi drewnia­nymi palcami, które poruszało koło zamachowe, po którym chodził pas, łączący maszynę z kieratem. Siłę poruszającą kieratem stanowiły woły lub konie.

Bracia Leona Henryka odebrali staranne wykształcenie, pozwalające im zajmować odpowiedzialne stanowiska w świecie nauki, polityki i przemysłu:
- Edward Adolf (1844-1912) - profesor i autorytet w dziedzinie botaniki,  rektor Uniwersytetu w Bonn,
- Julian Tefil (1847-1916) - przemysłowiec, działacz gospodarczy i społeczny, jego syn Henryk Leon był ekonomistą, prawnikiem, mnistrem przemysłu i handlu, oraz ministrem skrbu w II Pzeczypospolitej,
- Karol Ludwik (1848-1910) - ekonomista, dyrektor Towarzystwa Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej; jego syn Edward Karo był ekonomistą, profesorem Uniwersytetu Warszawskiego,
- Józef (1859-1924) - chemik i przemysłowiec.
Należy wspomnieć, że jciec Leona, Edward Strasburger (1803-1874) był cukiernikiem warszawskim, wykupił bardzo dobrze prosperującą firmę cukierniczą Lessela, a następnie (od 1865 r) udzielał pożyczek pod zastaw hipoteczny. Rodzina Strasburgerów wywodziła się z Saksonii.

Ostatnimi właścicielami dworu w Trzebienicach byli Radziejowscy - Helena ze Strasburgerów (1875-1947), która otrzymała majątek po rodzicach i jej mąż Stanisław.
Dzieci Stanisława i Heleny:
- Bogusław, ur. 1895 w Monachium,
- Elżbieta, ur. 1897 w Monachium,
- Helena, ur. 1903 w Krakowie.
Stanisław Radziejowski (1863-1950) był znanym malarzem. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem m.in. Jana Matejki a następnie w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u Otto Seitza. Po powrocie do Polski zamieszkał w majątku żony w Trzebienicach. Brał udział w wystawach krajowych - w Krakowie, Lwowie, Warszawie, Poznaniu, Wilnie, Tarnopolu, Łodzi oraz za granicą - w Monachium (1894, 1895), Wiedniu (1895, 1899), Berlinie (1896) i Pradze (1898).
W majątku po II wojnie światowej mieściła się Stadnina Koni Trzebienice - później Stadnina Koni Skarbu Państwa Trzebienice.

Leon Strasburger, własciciel Trzebienic i Przybysławic.

Fragment spisu mieszkańców Krakowa z 1910 r. 

Grób Radziejowskich i Reissów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie - Kw.256, rząd 10, grób 2.

 
Kreator stron internetowych - przetestuj